Stacja Kontroli Pojazdów

Nasza stacja przeprowadza  badania techniczne (przeglądy) wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

 

 


Wykonujemy przeglądy rejestracyjne:
- motocykli i motorowerów
- samochodów osobowych i dostawczych
- pojazdów zasilanych gazem
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy
- pojazdów skierowanych przez organ kontroli lub starostę
- pojazdów po kolizjach i wypadkach drogowych
- ciągników rolniczych i quadów
- pojazdów z napędem 4x4 (wyłącznie Stacja Kontroli Pojazdów w Morawicy)

PAMIĘTAJ!!! Wszystkie pojazdy poruszające się po drogach muszą przechodzić okresowe przeglądy.

 

Na czym polega badanie techniczne i jak często się je wykonuje.
Pierwsze badanie techniczne nowego samochodu, kupionego w salonie, należy wykonać przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji. Kolejny przegląd techniczny pojazdu musi być wykonany najpóźniej dwa lata po pierwszym. Następne badania trzeba przeprowadzać już co roku. Wyjątkiem od powyższej reguły są ciągniki rolnicze. W ich przypadku badanie powtarzamy co dwa lata.
Pojazdy, w których zamontowana jest instalacja gazowa, przez ścieżkę diagnostyczną przejechać muszą raz do roku i to bez względu na ich wiek. Podobnie jest w przypadku taksówek oraz aut nauki jazdy.

Czy badania techniczne wpływają na bezpieczeństwo nasze i innych?
Badania techniczne to co prawda obowiązek, ale nie powinien być traktowany jako przykra konieczność. Diagności sprawdzają przecież te elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Samochód, który pozytywnie przechodzi przegląd techniczny, nie powinien mieć usterek zagrażających jego kierowcy i pasażerom ani innym uczestnikom ruchu drogowego. Nawet jeśli zrobiliśmy przegląd okresowy w serwisie, za brak ważnych badań technicznych. Podczas kontroli drogowej zostanie zatrzymany dowód rejestracyjny. Policjant wystawi też pokwitowanie ważne do siedmiu dni. W tym czasie powinno się przeprowadzić badanie techniczne pojazdu. Większe konsekwencje naszego zaniedbania - związanego z obowiązkiem wykonywania badań technicznych - będą, jeżeli będziemy uczestnikami kolizji drogowej. Nawet, jeśli nie jesteśmy sprawcami, auto bez ważnych badań może być uznane za to, które przyczyniło się do szkody. Tak więc nie ma co liczyć na wypłatę odszkodowania z polisy OC. Samochód jest wtedy uznawany za niesprawny, więc nie powinien znaleźć się na drodze.

Co jest sprawdzane podczas przeglądu pojazdu?
Podczas badania technicznego sprawdzane są m.in. amortyzatory (stopień tłumienia drgań z przodu i z tyłu) i hamulce. Tutaj nie jest istotna grubość klocków czy stan zacisków, ale siła hamowania. Chodzi o skuteczność hamowania zarówno przednich jak i tylnych hamulców a także hamulca awaryjnego. Często bowiem zdarza się, że właśnie z jego powodu auto nie przechodzi pozytywnie badań. Samochód przejeżdża również przez tzw. szarpaki, gdzie wychwytywane są luzy w układzie kierowniczym i zawieszeniu. Diagnosta sprawdza także oświetlenie - barwę światła i jakość funkcjonowania reflektorów. Zwraca uwagę na zgodność oświetlenia z polską homologacją. Kontroluje się także emisję spalin i zwraca uwagę na ewentualne wycieki płynów. Samochód nie przejdzie badań, jeżeli na przykład okaże się, że silnik nadmiernie wyrzuca olej.
Podczas badania technicznego pojazdów zasilanych LPG podłącza się przyrząd analizujący spaliny i kontroluje wydzielanie różnego rodzaju węglowodorów, dwutlenku węgla itp. Sprawdza się też specjalnym czujnikiem szczelność instalacji. W samochodach z instalacją gazową podczas przeglądu diagnosta sprawdza też, czy nie skończył się okres homologacji na butlę. Z reguły zbiorniki są legalizowane na 10 lat. Kiedy termin upłynie, należy powtórnie zalegalizować zbiornik lub wymienić go na nowy. Robi się to w uprawnionym serwisie instalacji gazowych. Takie sprawdzenie i legalizacja przedłuża ważność zbiornika o 5 lat.

Co dzieje się w przypadku gdy pojazd nie przejdzie badania technicznego?
Jeśli usterki  zagrażają bezpieczeństwu podczas jazdy, diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny i wysyła go do odpowiedniego wydziału komunikacji. Wystawia także zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego. Takim samochodem nie można jeździć po drogach. Po usunięciu usterek należy zgłosić się do stacji kontroli pojazdów na ponowne badanie. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, można odebrać dowód rejestracyjny w wydziale komunikacji.
Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli diagnosta odkryje usterki nie zagrażające bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu lub środowisku. Wystawia wtedy zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i wypisuje na nim usterki, które kierowca powinien usunąć w ciągu dwóch tygodni. Po naprawie najlepiej przyjechać na stację, w której wcześniej stwierdzono te usterki. Wtedy trzeba będzie zapłacić tylko za sprawdzenie elementów, które były wymieniane. Jeśli kierowca nie zgłosi się do diagnosty w ciągu dwóch tygodni cały przegląd techniczny trzeba będzie powtórzyć. Podobnie będzie, jeśli kierowca po usunięciu usterek pojedzie na inną stację niż ta, której pracownicy stwierdzili usterki. Do czasu usunięcia usterek diagnosta nie wbije do dowodu pieczątki przedłużającej ważność przeglądu technicznego. Dlatego takim samochodem można jeździć tylko jeśli poprzednie badania nie straciły ważności.
Jeśli koszt ponownego badania elementów, w których wcześniej stwierdzono usterki jest wyższy od ceny badania technicznego, płaci się tylko tyle ile za badanie.

O szczegółach związanych z badaniami technicznymi mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Zobacz cennik badań technicznych. Dowiedz się ile zapłacisz na stacji.


Strony internetowe: NET-atak.pl